Servis ve Destek

3.jpg
1. Garanti Kapsamı 
Bu Garanti Politikası, doğrudan Unilumin Grup Ltd. Şti'den (bundan sonra "Unilumin" olarak anılacaktır) ve Garanti Süresi içerisinde satın alınan LED ekran ürünleri için (bundan sonra “Ürünler” olarak anılacaktır) uygulanır. Doğrudan Unilumin'den satın alınmamış hiçbir ürün bu Garanti Politikası için geçerli değildir.
6361180456992764828817599.png

2.Garanti Süresi
Garanti süresi, belirli satış sözleşmesine uygun olacaktır. Lütfen garanti kartının veya diğer geçerli garanti belgelerinin güvenli bir şekilde saklandığından emin olun.

12.jpg

3. Garanti Hizmeti
Ürünler, bu kılavuzda belirtilen Kurulum Talimatları ve Kullanım Önlemleri ile kesinlikle uyumlu şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Ürünlerin normal kullanımı sırasında kalite, malzeme ve üretim kusurları olursa, Unilumin bu Garanti Politikası kapsamında Ürünler için garanti hizmeti sunar.

img_21.png

4. Garanti Hizmet Türleri

4.1 Çevrimiçi Uzaktan Ücretsiz Teknik Servis:
Basit ve genel teknik sorunların çözülmesine yardımcı olmak için telefon, posta ve diğer araçlar gibi anlık mesajlaşma araçlarıyla sağlanan uzak teknik rehberlik. Bu hizmet, sinyal kablosu ve güç kablosunun bağlantı sorunu, yazılım kullanımı ve parametre ayarlarının sistem yazılımı sorunu ve modülün, güç kaynağının, sistem kartının vs. değiştirilmesi sorununu içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan teknik sorunlar için geçerlidir.

4.2 Fabrika Tamir Servisi'ne Geri Gönderme::
a) Çevrimiçi uzaktan servis tarafından çözülemeyen Ürünlerin problemleri için, Unilumin müşterilere fabrika tamir servisine geri gönderiminin sunulup sunulmayacağını teyit edecektir.
b) Fabrika tamir servisine ihtiyaç duyulursa, müşteri iade edilen ürünlerin veya parçaların Unilumin’in servis istasyonuna iade edilmesi için nakliye, sigorta, tarife ve gümrük işlemlerini üstlenecektir. Unilumin, onarılan ürünleri veya parçaları müşteriye geri gönderecek ve sadece tek yönlü bir nakliye hizmeti sunacaktır.
c) Unilumin, izinsiz varışta ödemeli iade teslimatını reddedecek ve herhangi bir tarife ve gümrükleme ücretinden sorumlu olmayacaktır. Unilumin, tamir edilen ürünlerin veya parçaların taşınması veya yanlış paketlenmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü kusur, hasar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.

4.3 Kalite Sorunları için Yerinde Mühendis Hizmeti Sağlama:
a) Bu Garanti Politikası'nın 5. Maddesi'nde belirtildiği gibi bir kalite sorunu varsa ve Unilumin bu şartın gerekli olduğuna inanıyorsa, yerinde mühendis servisi ücretsiz olarak sağlanacaktır.
b) Bu durumda, müşteri yerinde servis uygulaması için Unilumin'e bir hata raporu verecektir. Hata raporunun içeriğinde, Unilumin'in ön hata kararını vermesini sağlaması için, fotoğraflar, videolar, hata sayısı vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde belirtilmelidir. Kalite sorunları, Unilumin’in mühendisi tarafından yapılan yerinde incelemeden sonra, bu Garanti Politikası kapsamında değilse, müşteri Madde 7.4 uyarınca seyahat masraflarını ve teknik servis ücretlerini ödeyecektir.
c) Unilumin’in yerinde hizmet mühendisleri tarafından değiştirilen arızalı parçaları Unilumin’e ait olacaktır.


img_22.png

​5. Feragat
Aşağıdaki koşullardan kaynaklanan kusurlar veya hasarlar için hiçbir garanti sorumluluğu Unilumin tarafından üstlenilmez:

5.1 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu Garanti Politikası, bağlantı parçaları, ağlar, fiber optik kablolar, kablolar, güç kabloları, sinyal kabloları, havacılık bağlantı parçaları, diğer tel ve bağlantılar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sarf malzemeleri için geçerli değildir.

5.2 Hatalı kullanım, yanlış taşıma, yanlış çalıştırma, ekranın yanlış montajı/sökülmesi veya diğer herhangi müşteri yanlış kullanımından kaynaklanan kusurlar, arızalar veya hasarlar. Nakliye sırasında oluşan kusurlar, arızalar veya hasarlar.

5.3 Unilumin'in izni olmadan izinsiz sökme ve onarım.

5.4 Ürün kullanım kılavuzuna uygun olmayan şekilde yanlış kullanım veya yanlış bakım.

5.5 İnsan kaynaklı hasarlar, fiziksel hasarlar, kaza hasarları ve bileşen arızası hasarı, PCB kartı arızası vb. ürün yanlış kullanımı.

5.6 Savaş, terörist faaliyetler, sel, yangın, deprem, yıldırım, vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün hasarı veya arızası.

5.7 Ürün kuru ve havalandırmalı bir ortamda muhafaza edilmelidir. Aşırı hava, nem, tuzlu sis, basınç, yıldırım, kapalı ortam, sıkıştırılmış alan depolaması vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün kılavuzuna uymayan harici bir ortamda depolamanın neden olduğu herhangi bir ürün kusuru, arızası veya hasarı

5.8 Düşük veya yüksek voltaj, aşırı veya yüksek güç dalgalanmaları, uygun olmayan güç koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün parametrelerini karşılamayan koşullarda kullanılan ürünler.

5.9 Kurulum sırasında teknik kurallara, talimatlara veya önlemlere uyulmamasından kaynaklanan kusurlar, arızalar veya hasarlar.

5.10 Normal şartlar altında doğal parlaklık ve renk kaybı. Ürünün performansında normal bozulma, normal aşınma ve yıpranma.

5.11 Gerekli bakım eksikliği.

5.12 Ürün kalitesi, tasarımı ve imalatından kaynaklanmayan diğer onarımlar.

5.13 Geçerli garanti belgelerinin sağlanamaması. Ürünün seri numarası bozuk veya hasar görmüş olması. Ürün dış kaplamasının veya diğer dış parçaların zarar görmüş olması.

5.14 Garanti Süresi'nden sonraki onarımlar.

5.15 Yanlış kullanımdan, kazalardan, yanlış bakımdan ve hazırlanmasında ürün kılavuzuna uyulmamasından kaynaklanan önemli hasarları bulunan ürünler.

5.16 Unilumin tarafından sağlanmamış olan eşleşmeyen oyun veya kontrol cihazlarının neden olduğu ürün arızaları. Ürünler bahsi geçen eşleşmeyen cihazlardan kaynaklanan bir hasar görmüşse ve Unilumin’in onarımını gerektiriyorsa, ücretlendirme oranı Madde 7.4’e göre olacaktır.


4.jpg

6.Garanti Hizmeti Süreci

 

6.1   Uzaktan Hizmet İşlemi:


Web sitesi, e-posta, telefon ve Unilumin'in diğer servis kanalları üzerinden garanti kartı veya sözleşme numarası ile servis gereksinimleri gönderin. Servisin özel içeriği ve iletişim bilgileri sağlanacaktır.


6.2   Ürünün Onarım İçin Geri Gönderim Süreci:


Web sitesi, e-posta, telefon ve Unilumin'in diğer servis kanalları üzerinden garanti kartı veya sözleşme numarası ile servis gereksinimlerini gönderin. Geriye gönderilen ürünün yük çeki listesi ve tamir edilen ürünü almak için posta bilgileri sağlanmalıdır.


A、     Unilumin’in posta bilgisi Madde 8’de belirtilmiştir.


B、      Müşteri talimatları:


                                                         i.  Kısa bir hata raporu verilmelidir (tamir edilecek ürünün yüzeyine eklenebilir)


                                                        ii. Yük çeki listesi sunulmalıdır (sözleşme numarası, model ve tamir edilen ürünün miktarını içerir)


                                                          iii.      Alıcı posta bilgilerini sağlamalıdır (şirket adı, adresi, alıcısı, iletişim bilgileri vb.)


                                                       iv. Nakliye sırasında geri gönderilen ürünlerin zarar görmesini önlemek için, lütfen ürünlerin paketlenmesi ve korunması konusunda dikkatli olun. Teslimat sırasında geri gönderilen ürünlere veya parçalara gelebilecek hasarlardan Unilumin sorumlu değildir.


6.3    Yerinde Mühendis Hizmet Süreci:


Web sitesi, e-posta, telefon ve Unilumin'in diğer servis kanalları üzerinden garanti kartı veya sözleşme numarası ile servis gereksinimlerini gönderin. Hizmet içeriği, yerin adresi, iletişim bilgileri ve vize başvuru bilgileri sağlanmalıdır.


    ​     ​  7.   Genel Koşullar


    ​    ​    ​    ​Bu Garanti Politikası, Unilumin'in standart bir uygulamasıdır. Bu Garanti Politikası'ndan farklı olan herhangi bir beyan veya garanti vermek üzere başka hiçbir üçüncü taraf (herhangi bir temsilci, distribütör veya satış temsilcisi dahil) yetkili değildir.    ​    ​    ​    ​ Unilumin tarafından yazılı sözleşme veya diğer belgelerde aksi belirtilmediği sürece, bu Garanti Politikası'na aykırı olan tüm garanti hükümleri otomatik olarak geçersiz sayılır.     ​    ​    ​    ​    ​Bu Garanti Politikası'nın yorumlanmasının nihai     ​    ​    ​    ​    ​    gücü Unilumin’e verilecektir.


    ​    ​  8.   Servis İstasyonu İletişim Bilgileri


    ​  1. Unilumin Çin Teknik Servis Merkezi:


    ​   Adres: No. 6 Lanjing Kuzey Yolu, Pingshan Bölgesi, Shenzhen


    ​   E-posta: Merkez-support@unilumin.com


    ​   2.Unilumin (Hollanda) Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +31 (0)20 214 9657


    ​   E-Posta: euro-support@unilumin.com


    ​   3. Unilumin (ABD) Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +1 909 991 4052


    ​   E-Posta: amer-support@unilumin.com


    ​   4. Unilumin (Rusya) Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +7 985 579 51 67


    ​   E-Posta: RUS-support@unilumin.com


    ​   5. Unilumin (Avustralya) Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +61 479 062 400


    ​   E-Posta: AUS-support@unilumin.com


    ​   6. Unilumin (Singapur) Servis İstasyonu:


    ​   E-Posta: SG-support@unilumin.com


    ​   7. Unilumin (Dubai) Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +97 144 2701 71


    ​   E-Posta: BAE-support@unilumin.com


    ​   8.Unilumin (Meksika) Servis İstasyonu:


    ​   E-Posta: MEX-support@unilumin.com


    ​   9. Unilumin (UK) Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +44 (0)20 8568 6333


    ​   E-Posta: UK-support@unilumin.com


    ​   10. Unilumin (Kore) Servis İstasyonu:


    ​   E-Posta: Kr-support@unilumin.com


    ​   11. Unilumin (Almanya) Servis İstasyonu:


    ​   E-Posta: GER-support@unilumin.com


    ​   12. Güney Çin Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +86 18023561923


    ​   13.Doğu Çin Servis İstasyonu:


    ​   Doğu Çin Servis İstasyonu:


    ​   14. Kuzey Çin Servis İstasyonu:


    ​   İletişim: +86 15989518536


    ​   15.Güney Batı Çin Servis İstasyonu


    ​   İletişim +86 18980184232


    ​   16. Kuzey Batı Çin Servis İstasyonu


    ​   İletişim: +86 18109230102

Version: 2019 V1.0

TOP